مطالب جالب راجع به مارمولک ها|مارمولک خانگی|مارمولک سمی صفحه اول جفت گیری رژیم غذایی

جفت گیری و تولید مثل مارمولک ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۲۳:۵۵:۳۱

مارمولک-ها-در-حال-جفت-گیری
فصل جفت گیری مارمولک ها با  چرخه دوره روشنایی روز، دما(که رایجترین آنهاست)، بارندگی و در دسترس بودن مواد غذایی تعیین می شود.
نوسان مربوطه را می توان در مارمولک نر و اندازه بیضه ها مشاهده کرد. مارمولک های نر هم ممکن است دچار تغییرات رفتاری در طول فصول تولید مثل شده و باعث می شود تا آنها خشن تر شوند و بیشتر به دفاع از قلمرو خود بپردازند.

مارمولک ها روش های تولید مثل گوناگونی دارند؛ این روش ها شامل:

تخم گذار- بیشتر مارمولک ها اینگونه اند.
تخم-مارمولک
مارمولک-در-حال-تخم-گذاشتن
بیرون-آمدن-نوزادان-مارمولک-از-تخم
تخم گذار درونی - در این گونه، تخمها تا زمان تولد درون بدن مادر باقی می مانند. همه بزمجه ها، ایگوآنایان، اژدهای آبی، همه جِکوها و بیشتر آفتاب پرستها از این دسته اند.

بچه زا - بچه زنده را حمل می کنند و دارای نوعی جفت از اتصال گردش خونی هستند. سقنقورهای زبان آبی، سقنقور دم‌کوتاه، سقنقور با دم قابض و آفتاب پرست جکسون از این نوع هستند.

بکرزایی - تولید مثل غیر جنسی که در مارمولک هایی مانند مارمولک های دم شلاقی یافت می شود این نوع از تولید مثل فقط شامل جنس ماده می شود. اگرچه این نوع مارمولک به صورت غیرجنسی تولید مثل می کند اما هنوز تمایلات جنسی از خود نشان می دهند.
بکرزایی در حدود 30 گونه از مارمولک ها گزارش شده است.

کلیپ جفت گیری مارمولک ها


دانلود کلیپ
زمان : 6 دقیقه


کلیپ به دنیا آمدن نوزاد سقنقور زبان آبی


دانلود کلیپ
زمان : 54 ثانیه


سقنقورهای-زبان-آبی

بلوغ جنسی
بلوغ جنسی در خزندگان اساسا از روی اندازه تعیین می شود. سن بلوغ جنسی استاندارد که در کتابها و متون دیده می شود اغلب برای حیواناتی که آزادانه در طبیعت زندگی می کنند، صدق می کند.
اما برای حیوانات محدود شده، شرایط محیطی، مراقبت و از همه مهمتر رژیم غذایی به طور چشمگیری تفاوت می کند که باعث می شود خزندگان در این شرایط در سنین بسیار متفاوتی به بلوغ جنسی برسند.
به عنوان یک مرجع و اصل تقریبی می توان گفت مارمولک های کوچک 1 تا 2 سال و مارمولک های بزرگ 3 تا 4 سال طول می کشد تا به بلوغ جنسی برسند.

تعیین جنسیت وابسته به دما
چند گونه از مارمولک ها، مثل جکوی پلنگی به گونه ای هستند که جنسیتشان بواسطه دما تعیین می شود یعنی جنسیت جنین در حال رشد با توجه به دمایی که در زمان جوجه کشی تخم در آن دما قرار داشته است تعیین می شود.
تعیین درجه حرارت دقیق به گونه های مارمولک ها وابسته است؛ با این حال تغییر از یک جنس به جنس دیگر مطلق نیست. طیف وسیعی از درجه حرارت هایی وجود دارد که در آنها هر دو جنس در نسبت های مختلف تولید شده اند و به همین دلیل بیشتر دستگاهای جوجه کشی مورد استفاده پرورش دهندگان دقیق نیستند.